Bao Viet Insurance Company Profile
Client
Bao Viet Insurance
Designer
Phuc Nguyen
Le Khanh
Nha Le
Tung Duong

Account
Christie Nguyen

 

Sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, đến nay Bảo hiểm Bảo Việt tự hào trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Hồ sơ năng lực của Bảo Hiểm Bảo Việt sử dụng thiết kế thanh thoát, màu sắc đầy tươi sáng, gần gũi. Bên cạnh đó, RIO cũng chú trọng thể hiện luồng thông tin xuyên suốt từ câu chuyện khởi đầu thương hiệu đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và toàn diện.