TP BANK
Client
TP Bank

Designer

La Tuan
Bong Nguyen
Tuan C

Account
Anh Nguyet

Expertise
Strategy Approach
Key Visual production
Content production

 
 Challenge
 

Với giá trị cốt lõi của TPBank Visa Card là Sự dẫn dầu xu thế trong từng trải nghiệm của khách hàng, thông điệp truyền thông cần được tùy chỉnh thế nào để đảm bảo: 
 

CUSTOMER: Liên kết chặt chẽ với lợi ích khách hàng. 

BRAND: Thể hiện thế mạnh độc nhất của thương hiệu. 

COMPETITOR: Tạo sự khác biệt về giá trị mang tới khách hàng.

 Strategy & Concept 
 

- Thông điệp truyền thông: DẪN ĐẦU MỌI XU THẾ TRONG TỪNG TRẢI NGHIỆM 

- Hướng điểm tập trung vào lợi ích “Trải nghiệm khách hàng” và cụ thể hóa lợi ích về trải nghiệm dựa trên sự dẫn đầu xu thế của TPBank để tạo sự khác biệt riêng cho thương hiệu và tăng tính thuyết phục với khách hàng. 

- Phát triển ý tưởng “DẪN LỐI TRẢI NGHIỆM” & “THẺ CHO NGƯỜI SÀNH” dựa trên thông điệp: Trọn vẹn tận hưởng những trải nghiệm thời thượng nhất với TPBank Visa Card.