FWD Embracing Changes 3.0
Client
FWD Vietnam

Expertise
Big Idea
Product Story
Product Tagline
Product KV
Product Video
Designer
Phuc Nguyen
Le Khanh

Copywriter
Khoa Nguyen
Hoai Vu
Hius Nguyen

Account
Hius Nguyen

 


FWD Đón đầu thay đổi 3.0 là sản phẩm cải tiến thế hệ thứ 3 nằm trong danh mục sản phẩm Bảo hiểm đầu tư của FWD. Với những cải tiến mới, FWD mong muốn kể câu chuyện thú vị và sát với những mong muốn, nhu cầu của khách hàng hơn.

RIO cùng FWD kể lại câu chuyện Đón đầu thay đổi qua việc dám bắt đầu và thay đổi từ những bước chân đầu tiên, để thay đổi và tiến đến những mục tiêu to lớn hơn trong cuộc sống.

Trong chiến dịch này, RIO đã thực hiện Product Story, Product Name cho đến tài liệu quảng bá và bán hàng như Key Visual và Product Video.