FWD Online Personal Accident
Client
FWD Vietnam

Expertise
Big Idea
Product Story
Product Name
Product Tagline
Product KV
Product Video
Designer
Tinh Tran

Copywriter
Hius Nguyen

Account
Hius Nguyen

 


Bổ sung vào danh mục sản phẩm Online, FWD đem đến dòng sản phẩm bán lẻ mới bảo vệ khách hàng trước những rủi ro không lường trước. RIO cùng FWD tạo nên concept và câu chuyện mang tính thực tế cao, thể hiện được function của sản phẩm cụ thể

Trong chiến dịch này, RIO đã thực hiện toàn diện từ Big Idea, đến Product Story, Product Name và các tài liệu quảng bá, bán hàng như Key Visual, Product Video.