LG Electronics Vietnam Campaign KV
Client
LG Electronics Vietnam
Designer
Tuan La
Duc Mau

Account
Trang Tran

 

Dự án được thực hiện bởi RIO Hanoi Team

Trong chiến dịch này, RIO đã đề xuất concept “Vì sao quần áo của bạn xứng đáng được trân trọng” và tập trung vào sự khác biệt lớn giữa máy giặt lồng đứng hiện đại và máy giặt lồng ngang, nhằm gây ấn tượng mạnh với khách hàng về công nghệ LG’s Turbo Wash mới.

Trong đề xuất của chiến dịch “Vì sao quần áo của bạn xứng đáng được trân trọng” của LG, chúng tôi tập trung vào thông điệp: “Cách tốt nhất để bảo vệ quần áo của bạn đang sử dụng máy giặt lồng ngang ”. Do đó, hình ảnh chiếc khiên đã đại diện cho sự bảo vệ của LG máy giặt để quần áo khác nhau khỏi các yếu tố có hại. Ngoài ra, hình ảnh chủ đạo cùng khẩu hiệu “Bảo vệ quần áo của bạn đến từng sợi vải” được xem là lời khẳng định mạnh mẽ đối với khách hàng.


Trong đề xuất của chiến dịch “Vì sao quần áo của bạn xứng đáng được trân trọng” của LG, chúng tôi tập trung vào thông điệp: “Cách tốt nhất để bảo vệ quần áo của bạn đang sử dụng máy giặt lồng ngang ”.

Do đó, hình ảnh chiếc khiên đã đại diện cho sự bảo vệ của LG máy giặt để quần áo khác nhau khỏi các yếu tố có hại. Ngoài ra, hình ảnh chủ đạo cùng khẩu hiệu “Bảo vệ quần áo của bạn đến từng sợi vải” được xem là lời khẳng định mạnh mẽ đối với khách hàng.