Novaland Sustainable Development Report 2021
Client
Novaland


 
Expertise
Sustainable Report Concept
Art Direction
Layout Design (Sustainable Report)
Printing

 

Dự án được thực hiện bởi RIO Saigon Agency

Vẫn xoay quanh thông điệp chủ đề “Khai phá tiềm năng - Cho cuộc sống bừng sáng”, đối với Báo cáo Phát triển Bền vững, RIO lựa chọn hướng tiếp cận xuất phát từ việc xây dựng nền tảng vững chắc.

Nền tảng vững chắc đó được xây dựng bởi nhiều yếu tố khác nhau: yếu tố con người, yếu tố thiên nhiên - môi trường, yếu tố tăng trưởng bền vững và nội tại của doanh nghiệp, tất cả hội tụ lại và tạo nên giá trị phát triển bền vững của Novaland.