Sabeco Annual Report 2021
Client
Sabeco


 
Expertise
Annual Report Concept
Art Direction
Layout Design (Annual Report)
Printing

 

Dự án được thực hiện bởi RIO Saigon Agency
Trong những năm qua, hành trình của Sabeco luôn song hành cùng hình ảnh “Con rồng vươn cao”, các năm sau sẽ vươn cao, vươn xa hơn năm trước để minh chứng cho sự phát triển và đổi mới, vươn lên tầm cao mới.

Năm 2020, RIO muốn tạo nên sự khác biệt cho hình ảnh con rồng bằng cách xây dựng một hình tượng con rồng độc lập, đang vươn mình khỏi những khó khăn, đồng hành hiện diện cùng dân tộc, đoàn kết, tương trợ để vươn lên cùng Việt Nam.