Vinamilk annual report 2021
Client
Vinamilk
Team
Creative Director: Phuc Nguyen
Design Leader: Phuc Nguyen
Designer: Scarlett Dam
Account Executive: Giang Nguyen
Illustrator: Tung Duong


RIO phát triển concept “Vững vàng thử thách - Bứt phá vươn cao” với hình ảnh em bé uống sữa vươn tay và mỉm cười thật tươi, trên nền là mô hình trang trại xanh cùng những con người Vinamilk thể hiện cho nền tảng vững chắc mà Vinamilk đã phát triển trong nhiều năm qua. Chính nền tảng dinh dưỡng này đã góp phần nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.