Yody Branding
 
Client
Yody
Art Director
Hieu Tran
Designer
Dung Le
A Tuong
Sy Ly
Blue An
Khanh Hoa
Account
Duong Nguyen
 
 

Dự án được thực hiện bởi RIO Hanoi Team

Lấy cảm hứng từ tinh thần của một thương hiệu đầy nhiệt huyết dành cho giới trẻ, chúng tôi tin rằng họ cần một chiến lược và bản sắc thương hiệu phù hợp để kết nối cảm xúc tốt hơn đến đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sau khi hợp tác với Nielsen để thực hiện nghiên cứu thị trường, chúng tôi đã phát triển chiến lược re-brand cho Yody dựa trên các đánh giá khách quan và toàn diện về các thị trường mục tiêu ở các tỉnh tại Việt Nam.