McGann International School
 
Client
McGann International School of Dentistry 

 
Art Director
Quan Duong
Designer
Nhan Vuong
Hoai Vu

 
Account
Vu Dung 


 
RIO tạo ra logo concept của MISD dựa trên các nền tảng của ngành giáo dục cũng như nguồn cảm hứng của sự đồng hành trong hành trình đào tạo kiến thức.

Hai màu nhận diện được đặt cạnh nhau để phát triển luồng chuyển động và thiết kế trong cùng một hệ thống phân cấp cấu trúc. Các ấn phẩm cũng có tính ứng dụng cao và toàn diện để nâng cấp khả năng nhận diện của MISD trên thị trường.