Hung Thinh Incons Annual Report 2021
Client
Hung Thinh Incons
2021
Designer
Phuc Nguyen
Nha Le
Le Khanh

Account
Christie Nguyen

 

Với nguồn lực ủng hộ vững vàng, toàn diện từ hệ sinh thái của Tập đoàn, cùng với chính nội lực mạnh mẽ đến từ năng lực thực thi thực tế, công nghệ hiện đại của Hưng Thịnh Incons, đã giúp Hưng Thịnh Incons đạt được những kết quả hoạt động với mức tăng trưởng mạnh mẽ, và vượt trội trong năm 2020.

RIO đề xuất và phát triển concept “Bệ Phóng Vững Vàng - Bứt Phá Vươn Xa” để thể hiện rõ tinh thần bứt phá này, ngay trong hoàn cảnh đại dịch khó khăn chung. Chính những nguồn lực bên trong và bên ngoài này đã tạo thành một bệ phóng vững chãi và mạnh mẽ cho Hưng Thịnh Incons, tạo tiền đề để Hưng Thịnh Incons vươn xa hơn, rộng hơn trong tương lai.