06/15/2018 Logo & Brand Identity

VinPro's Brand Identity

client

VinCommerce (VinGroup)

team


Designer: Tuan C, Tuan La
Account Executive: Anh Nguyet

Với hai màu chủ đạo xanh và đường nhận diện được tạo ra từ nét cắt của logo VinGroup, hình ảnh nhận diện của VinPro được thiết kế với tính kế thừa từ thương hiệu mẹ nhưng vẫn tạo nên nét cá tính riêng nổi bật của VinPro trong lĩnh vực phân phối sản phẩm công nghệ năng động.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design