06/15/2018 Logo & Brand Identity

The World Bank Vietnam

client

The World Bank Vietnam

team


Designer: Tung Juno, Viet Do, Son Min, Minh Tran
Account Executive: Anh Nguyet

Hình ảnh ngôi sao đặc trưng luôn được sử dụng như một biểu tượng nhận diện chính của The World Bank Vietnam, như một lời ngụ ý về sự phát triển mạnh mẻ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó, 5 mảng màu khác biệt được ứng dụng xuyên suốt các ấn phẩm thiết kế nhằm thỏa mãn được nhu cầu về việc tạo nên điểm đặc biệt độc đáo cho từng dịch vụ trong hệ thống dịch vụ của The World Bank Vietnam.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design