06/27/2018 Key visual

LG POP Washing machine

client

LG Electronics Vietnam

team


Designer: Tuan La, Duc Mau
Account Executive: Trang Tran

Thiết kế sử dụng tagline "Vì quần áo của bạn xứng đáng được trân trọng", tập trung vào sự so sánh trực tiếp hai phương thức giặt lồng đứng và giặt lồng ngang , thể hiên hình ảnh trực quan , nhằm mục đích gây ấn tượng mạnh với khách hàng về máy giặt lồng ngang của LG.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design