06/15/2018 Logo & Brand Identity

LG Fast Service

client

LG Electronic Vietnam

team

Creative Director: Tung Juno
Art Director: Minh Tran
Designer: Hieu Tran, Son Vu
Account Executive: Nguyet Anh

Trong quá trình trao đổi cùng RIO Agency, LG Fast Service mong muốn gây dựng được ấn tượng cho người tiêu dùng về một dịch vụ nhanh, thông suốt, trôi chảy và đáng tin cậy.

Chúng tôi xây dựng một thiết kế mang hai màu sắc chủ đạo hồng - xám, nhấn mạnh chữ S trong "Fast", tạo thành một đường line xuyên suốt nối giữa bốn chữ cái trong tên dịch vụ.  Đây là chi tiết đặc trưng cho nhận diện thương hiệu và được ứng dụng linh hoạt trong các ấn phẩm truyền thông có sử dụng hoặc liên quan đến dịch vụ bảo hành của LG.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design