06/29/2018 Website design

LeBros

client

LeBros (Communication and Media)

team

Creative Director: Tùng Juno
Design Leader: Hiếu Nguyễn
Designer: Son Min, Hieu Nguyen
Account Executive: Nguyet Anh

Yếu tố nhận diện cho website LeBros được lấy cảm hứng từ dấu của chữ Ê trong logo thương hiệu. Chúng tôi lựa chọn sử dụng màu đen và highlight bằng sắc vàng đậm để tạo nên tính chuyên nghiệp nhưng vẫn linh hoạt. Trải nghiệm về tính thông tin, cập nhập cũng được tối ưu đẩy lên cao nhất để phù hợp với ngành PR&Events.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design