06/15/2018 Print design

EMS's calendar

client

VNPost Express Joint Stock Company

team


Designer: Thao Phan, Huong Dinh
Account Executive: Huong Le

Với sự "Nhanh chóng - chính xác - an toàn - chuyên nghiệp" đến từ một thương hiệu chuyển phát lâu đời, RIO Agency tạo ra câu chuyện về những nhân vật quen thuộc với người giao - nhận bưu kiện là anh chuyển phát.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design