06/03/2018 Print design

Bao Viet Securities Annual Report 2016

client

Bao Viet Securities

team


Designer: Hieu Tran, Son Max
Account Executive: Anh Nguyet

RIO hoàn thiện thiết kế Báo cáo thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc ứng dụng 2 màu sắc chính của thương hiệu là xanh dương và trắng, kết hợp với ngôn ngữ thiết kế bố cục ngắn gọn, súc tích.

SEE MO     RE

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design

12/11/2020

Print design